2016-05-19

Kommentar på bloggen, till Lucifers artikel "Ord och bild"

Anders sa...
1 200 lundabor lyckades trots bristen på knutna nävar och röd färg ta till sig budskapet.. Kanske för att det faktiskt finns en tydlig linje hos V i Lund om än inte synlig för nostalgiker

Inga kommentarer: