2016-05-19

Inte längre de sämsta företagen? av Gunnar Stensson

Lagen om offentlig upphandling har ofta lett till att de sämsta företagen med låga löner, dåliga arbetsvillkor och miljöskadlig verksamhet tagit hem anbuden. Det vill regeringen ändra på. Därför lämnade den in förslag till reformer i en lagrådsremiss den 19 maj.

Inga kommentarer: