2016-05-19

Nils Schwartz 1944-2016 av SH

Tidningarnas kultursidor har sedan en vecka varit fyllda med lovord om Nils Schwartz, kulturjournalist i Expressen. Till detta har vi inget att tillfoga. Han var en elegant, saklig och personlig skribent, en av Sveriges bästa litteraturkritiker. Och han skrev mycket – legenden säger att han varje år samlade sina urklipp i ett kuvert och vägde det för att kolla att han höll uppe produktionstakten.
   Vad som inte har nämnts är att han var en stöttepelare i VPK Helsingborg (tillsammans med Leif Andersson) åtminstone fram till början av 1980-talet. Varför förtigs det? Är det fortfarande skamligt att en kulturgestalt är aktiv i den smutsiga politiken och därtill på vänsterkanten? Heder åt en litteraturvetare som inte nöjer sig med en roll som skönande utan vill bidra till samhällsbygget också via politiken.

Inga kommentarer: