2016-09-08

1 september av Karin S

Den trötta busken
viftar höstslött med vinden.
Löv! Tyng mig inte!

Inga kommentarer: