2016-09-08

Ledande svenska politiker deltog i pro-Israel rally
av Bertil Egerö

Det har förvisso nämnts i Sydsvenskan och flera andra tidningar. Men någon kris inom de aktuella partierna har det inte lett till. Svenska politiker som deltar som talare i en starkt högervriden sionistisk organisations ”Pro-Israel Rally”.
   Göteborgs-Posten tog den 29 augusti in en artikel av Olle Katz, talesman för ”Judar för israelisk-palestinsk fred”. Där säger han bl.a.: ”När Ebba Busch Thor (KD) och Birgitta Ohlsson (L) går upp i talarstolen på Sionistiska Federationens möte söndagen 28 augusti ger de därmed sitt stöd till bosättningar som inte ens staten Israel officiellt stödjer…… Att tala på Sionistiska Federationens möte betyder att ni tar ställning för ett ’Stor-Israel’ där Palestina bit för bit införlivas med Israel, med tvång, med våld, utan respekt för äganderätt. Det innebär, som jag förstår, ett avståndstagande från tanken om en tvåstatslösning. Det är rimligt att fråga er om vilken fredsplan ni då har. Ett stöd för den mest aggressiva bosättarrörelsen betyder att ni tar avstånd från era partiers hittills förda politik vad gäller konflikten”.
Det är på ett sätt fascinerande att två allianspartiers ledande politiker så blatant bortser från den palestinska befolkningens rättigheter. Ändå säger de sig stå för den sedan mycket länge dödförklarade tvåstatslösningen. Olle Katz menar att högerorganisationer som Sionistiska Federationen är Israels verkliga dödgrävare. I vilket fall backar de upp den extrema politik som Netanhyau-regeringen för, och som får motståndet mot Israel att växa över hela världen.

Olle Katz’ artikel har också publicerats i SVT’s Opinion:”Riksdagsledamöter stöttar israeliska högerextremister”
   Varför väljer svenska riksdagspolitiker att manifestera tillsammans med högerextremistiska krafter för att stödja den israeliska extremhögerns krav på mer mark och fler bosättningar?
   En av arrangörerna, Sionistiska federationen i Sverige, är en avläggare till World Zionist Organisation som ger stora bidrag till de illegala bosättningarna, enligt en artikel i israeliska Haaretz.
   Scandinavian Pro-Israel Rally är ett möte avsett att mana till stöd för den israeliska regeringspolitik som under 20 års tid bedrivit ockupationspolitik och landgrabbing samt dödat tusentals oskyldiga vid krigen mot Gaza.
   Arrangörerna är företrädare för bosättarrörelsen och den israeliska bosättarpolitiken. Bland talarna finns Israels ambassadör men även Margareta Cederfelt och Mats Green (M), Andreas Carlson, (KD) och Mathias Sundin (FP). Innebär detta att de tar avstånd från moderpartiernas stöd för en tvåstatslösning?

Är riksdagspartierna medvetna om att flera av arrangörsgrupperna inte skiljer på vad som är Israel och vad som är ockuperat område.
   De är en del av en högerextrem rörelse med tydliga rasistiska inslag. Varför vill företrädare för etablerade riksdagspartier synas tillsammans med dem?
   Israels politik under premiärminister Netanyahu hotar grundvalen för landets existens som demokratisk stat och på längre sikt dess existens över huvud taget.

Förtrycket föder hat, stärker radikaliseringen bland palestinier och israeler samt minskar möjligheten till en varaktig fred. All diskussion om ockupation, bosättningar och blockad benämns av de så kallade pro-israelerna som antisemitism i avsikt att strypa samtalet.
   En allt starkare internationell opinion motsätter sig Israels illegala ockupationspolitik, de ständigt växande illegala bosättningarna och de dagliga trakasserier som palestinier utsätts för i sina egna samhällen, som exempelvis i Hebron.

Flera företag och fonder, som bevakningsföretaget G4S, har de senaste åren avslutat sitt engagemang i Israel då ett stöd för ockupationspolitiken inte är bra för affärerna. Välutbildade israeler packar flyttväskorna och tar sig till Europa och USA.
   "Vi judar som vill tro på en framtid för Israel, en framtid där demokratin sätts före religionen, en stat som bygger på grundläggande humanistiska värderingar, menar att deltagarna i Pro- Israel Rally i själva verket är Israels verkliga dödgrävare."
   Det är inte en grupp som värnar om den judiska statens överlevnad. Det är en stödgrupp för en politik som riskerar att radera ut Israel.

Anhängarna sätter etnicitet före demokrati
Vi som vill att världen skall vara en plats där människor kan leva i fred, trygghet i samhällen där mänskliga rättigheter respekteras måste bekämpa nationalism och rasism i alla dess former.
   Den religiösa och politiska fundamentalismen är livsfarlig för oss alla och hotar den demokrati vi vunnit. En demokrati som kan visa sig skörare än vi tror.
Vägen framåt för Israel och den enda lösningen för att behålla en judisk stat är en tvåstatslösning, baserad på de gränser som gällde före ockupationen 1967. 
   Två demokratiska stater måste samverka och bygga upp trygghet på detta lilla område (i storlek som Småland). En dialog som fokuserar på mänskliga rättigheter i stället för hat är nödvändig för att nå målet. En sådan lösning skulle kunna vända utvecklingen i hela regionen.
   Det vi behöver minst av allt är extrema pro-israeler som ytterligare stärker hat, antisemitism och islamofobi.
   Varför stöttar svenska riksdagsledamöter dessa extrema krafter?
Olle Katz, Talesperson för JIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred
Se http://www.svt.se/opinion/article3323865.svt
 

 
Den internationella BDS-rörelsen – bojkott, desinvestment, sanctioner – mot staten Israel växer sig allt starkare runt om i världen. Medvetna akademikerorganisationer ansluter sig och avbryter samarbeten med israeliska universitet. I Sydafrika med dess erfarenhet av apartheid är rörelsen mycket stark.
   När ska de liberala judarna i Israel själva på allvar börja ta upp kampen mot den destruktiva politik dess ’demokratiska’ regering för? Och de judiska församlingarna i diasporan?

Inga kommentarer: