2016-09-08

Då började den globala uppvärmningen
av Gunnar StenssonAndreas Malm
Fossil Capital – the rise of steam power and the roots of global warming.
Verso 2015

Jag minns en föreläsning av Andreas Malm i Smålands nation för några år sedan. Hans bok ”Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent” hade just kommit ut. Den slitna föreläsningssalen, som jag själv använt på 1970-talet, var proppfull. Det var i samband med det fasansfulla klimatfiaskot i Köpenhamn. Föreläsningen var lysande.
   Naomi Klein hänvisar till Andreas Malm som internationellt respekterad auktoritet i sin bok ”Det här förändrar allt. Kapitalismen kontra klimatet”. I Lund är han utanför vänsterkretsarna mindre känd, även om  John Weman ägnade honom en insiktsfull recension i Sydsvenskan 30 mars i år.
   Fossil Capital är ett lysande exempel på ekonomisk historia.
   Vi är alla indoktrinerade i föreställningen om den tekniska utvecklingen som en rationell och god kraft bortom mänsklig kontroll, en oberoende kraft som  inte  kunde utvecklats på annat sätt än så som den faktiskt har gjort.. Andreas Malm visar utvecklingen kunde ha blivit en annan.
   Vi har fått lära oss att Watts ångmaskin var industrialismens motor. Andreas Malm visar att vattenkraften på 1700-talet hade utgjort ett bättre alternativ, ett renare och mer ekonomiskt  alternativ.
   Varför kom då den förorenande, klimatfarliga, människoförtärande ångmaskinen att bli energivalet i det industriella föregångslandet Storbritannien?
   På grund av samhällsstrukturen, är svaret. För att utnyttja vattenkraften skulle man ha varit tvungen att förhandla och samarbeta. Men Storbritannien hade en kapitalistisk struktur som byggde på privat ägande, konkurrens och kamp om tillgångarna och utnyttjandet av en stor och växande allt mer utarmad arbetarklass. Ångmaskinen koncentrerade människorna i stora industristäder och gjorde dem beroende av fabriksägarna. Klimatföroreningarna drabbade arbetarna. London  fog är ett begrepp
   De fossila utsläppen från ångmaskinen innebar starten den klimatuppvärmning, som sedan fortsatt i 200 år och nu hotar mänskligheten med global katastrof. I intensifierad takt. Mellan 2010 och 2012 byggdes mer än dubbelt så mycket kolkraft som under  hela 1990talet.

Finns det någon väg ut?
Ja, säger Andreas Malm. Den tekniska utvecklingen är ingen predestinerad naturkraft. Vi bestämmer.
   Förnybar energi, sol, vind och vatten, är i grunden fri energi. Därmed  strider den mot principen om privat ägande. Den förnybara energin kräver samarbete.
   I december 2015 slöts det globala klimatavtalet i Paris. Det blir giltigt när 55 länder undertecknat det. Hittills har bara ett antal små nationer som Palestina och öländer som Maldiverna undertecknat det.
   Men härom dagen godkändes det av både USA och Kina, världens två största klimatförorenare. Det väcker hopp.
   Fortfarande står EU utanför. Perspektivlösheten och brutaliteten i många EU-nationer oroar.
   Andreas Malm arbetar på Humanekologiska institutionen i Lunds universitet, den institution som professor  Alf Hornborg gjort världskänd.
   Kanske kunde någon folkrörelse- eller partiorganisation arrangera en föreläsning som den i Smålands nation får sju år sedan. Eller starta en studiecirkel kring boken. Du måste hur som helst läsa den. Det är vi som behöver den, vi som inte tillhör den enda procenten och dess följe av dyrkande tillbedjare.

Inga kommentarer: