2016-09-08

Nato-utredningen av Gunnar Stensson

Det är mycket enkelt. Inget hot mot Sverige föreligger. Ett svenskt Nato-medlemskap skulle inte göra oss säkrare eller militärt starkare. Däremot skulle det låsa våra ställningstaganden. Det skulle binda Sverige vid försvarsalliansens beslut. Det skulle provocera Ryssland att stärka sin beredskap. Att Sverige står utanför Nato utgör ett mått av osäkerhet.
   Detta mått av osäkerhet innebär handlingsfrihet för svensk utrikes- och försvarspolitik. Den handlingsfriheten måste vi bevara. Nej till Nato-medlemskap!

Inga kommentarer: