2016-09-08

Lund är inte Malmö av Gunnar Stensson

Daniel Pettersson, Anders Almgrens politiska sekreterare, flyttar till Uppsala där han fått jobbet som stabschef för socialdemokraterna i Uppsala läns landsting.
   Det är två år sedan S, V, MP och F! arrangerade den av DV finansierade Maktskiftesfestivalen på Gröningen i stadsparken.
   Daniel Petterssons insatser för att få evenemanget i hamn var intelligenta och kreativa. Han var en rolig samarbetspartner.
   Men Lund är inte Malmö. På Malmö-festivalen för ett par veckor sedan samlades 20 000 för att lyssna på Silvana Imam. I Lund kom knappt tusen. Studenterna ägnade väl terminsstarten åt trams och fylla bakom nationernas lyckta dörrar.
   Anders Almgren saknar säkert Daniel Pettersson. Det gör vi med.

Inga kommentarer: