2017-03-23

Byggtiden för fyrspåret Arlöv-Lund förlängs ett år

Förändringen innebär att fyrspåret blir klart ett år senare, men innebär inte längre byggtid för stationen i Klostergården.
   Finansieringen av sträckan och arbetet med järnvägsplanen har försenats efter en tvist med den konsult som arbetat med planen.
   Fyrspåret beräknas kunna tas i drift år 2024. Byggstarten sker som planerat 2017. Entreprenör kan vara på plats efter sommaren.
   Allt enligt Trafikverket

Inga kommentarer: