2017-03-23

Veckans skoldebatt av Gunnar Stensson

Nej till aktiebolagsskolor ingen höger-vänsterfråga
Ta bort aktiebolagen som av lönsamhetsskäl är tvingade att försöka exkludera svagpresterande elever! Aktiebolag ska gå med vinst, säger lagen. Därför kan de inte vara verksamma i en skola där alla ska inkluderas. Inget annat OECD-land har hittills tagit efter det svenska exemplet eftersom alla vill undvika de negativa effekter som aktiebolagen har medfört i skolan. Detta borde inte vara en höger-vänsterfråga!
   Det skriver: Mats Arnhög, tidigare ordförande i Ideella föreningen Carlssons skola, Ann-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och tidigare riksdagsledamot (M), Daniel Suhonen, chef vid det fackliga idéinstitutet Katalys och Sten Svensson, tidigare chefredaktör Lärarnas tidning, aktiv i Nätverket för en likvärdig skola. DN Debatt 20/3

Vinstjakt har skadat skolan lyder rubriken i Aftonbladets huvudledare samma dagPrivat vinstjakt kan inte förenas med en framgångsrik och jämlik skola.”

Allt svårare hitta behöriga lärare till utsatta skolor. Emma Leijnse visar hur de bäst utbildade lärarna undviker skolor med stora utmaningar. SDS 22/3

Vi är nu förstelärare, lyftlärare och sämstelärare skriver lundaläraren Lasse Hagborg i en insändare där han visar hur Jan Björklund och Gustav Fridolin på lösa grunder indelat lärarna i dessa tre kategorier fast de utför samma jobb. Det är ett brott mot principen lika lön för lika arbete. Avsikten är att skolan ska förvandlas från utbildningsinstitution till marknadsplats. SDS 21/3

Lex Conrad. TV4:s ”Kalla fakta berättade på tisdagen om Conrad, 8 år, och om hur företaget Runstycket driver en skola (i Malmö) som gör allt för att stöta bort honom. Han är en normalt begåvad pojke med högfungerande autism som av expertis ansetts må bäst i en vanlig klass. Men för den vinstdrivande skolan är han en sten i skon. Affärslogiken är densamma över hela landet. Vinsterna ska in, då måste barn med särskilt stöd ut. VD:n och ägaren till Conrads skola håvar in skattemiljoner på att sortera barn.” Peter Fällmar Andersson, SDS 23/3

Friskolornas representanter deltar också i debatten. ”Ikväll kanske ni tittar på Kalla fakta och ja det kunde ha varit vi med någon tossig förälder med rättshaveristiskt beteende.” Inger Persson, skolledare på privata Ängsdals skolor.
   ”Hon får stöd från Inger Persson, ordförande i PIK, Paraplyorganisationen för ickekommunal förskola och skola, och skolledare för Ängsdals skolors AB.” Inger Persson påstår att föräldrarna medvetet förvrängt sanningen. Jens Mikkelsen, SDS 23/3

”Jag skäms inte bara som politiker, utan också som förälder och medborgare i vårt land”.
Civilminister Ardalan Shekarabi, S, till Aftonbladet.

Kommentar. Vi vet bland annat genom Pisa-rapporterna hur de svenska skolorna försämrats beträffande kunskaper.
    Än värre är det sociala förfall som uppstått som en konsekvens av vinstjakt, segregation, lärarflykt och betygsstress.
   Vi har i veckan läst om en kvinnlig grundskolelärare i Kävlinge som gick på nazistmöte och spred antisemitisk propaganda på nätet. Skolinspektionen ska granska läraren.
   I Lund har en grundskoleelev utsatts för våldtäkt. Skolinspektionen kräver nya svar från Lunds kommun.
   I Lund har en av det nuvarande skolsystemets tillskyndare, Lars Hansson, L, avgått ur barn och skolnämnd Lunds stad.
   Mats Persson, L, har uppmanat nämndens ordförande Monica Molin, S, och vice ordförande Yanira Difonis, MP, att avgå. De har dock valt att ta sitt ansvar och stanna.

Inga kommentarer: