2017-03-23

När kapitalismen blir en religion blir allt varor
av Gunnar Stensson

Maria Küchen har samtalat om kapitalism och religion med dominikanerbröderna i Lund. De utgick från Walter Benjamins text ”Kapitalismen som religion” från 1921. Adam Smith, nationalekonomins och laissez faire-liberalismens grundare, trodde på en ”osynlig hand” som ordnar allt till det bästa.
   Maria Küchen konstaterar att kapitalismen är grundlös religion. (SDS 22/3)
   Avståndstagandet är centralt i kristendomen och har stöd i evangelierna.
   Jesus varnade kapitalisterna. ”Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” Markus 10, vers 25.
   Jesus tålde inte vinningslystnad. ”I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord och till dem som sålde duvor sade han: ”Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.” Johannesevangeliet 2, vers 13
   Nej, Jesus var ingen marknadsivrare. Idag skulle han kanske sagt: Gör inte skolan till en varuhall!
   Han varnar för falska profeter: ”Akta er för de falska profeterna som kommer till er som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna dem.”
   Tyvärr känner de flesta så kallade kristna inte till Jesu antikapitalism. Till exempel Kristdemokraterna verkar helt okunniga.
   Kapitalisterna i Jerusalem blev förstås ursinniga och spikade upp Jesus på ett kors.

Inga kommentarer: