2017-04-06

Höj skatten kraftigt på kapital

Pengar som genererar pengar gör ingen samhällsnytta. Det gör inte heller vinstutdelningar. Hur kan ett företag bli starkare genom att dela ut sina pengar? Beskatta vinstutdelningar kraftigt! Det skulle ge incitament till investering och utveckling av företagen i stället.
Mats Leijon, SDS 5/4.

Inga kommentarer: