2017-04-06

Hur får vi veta det vi tror oss veta? av Göran Persson, red

Från människor vi litar på är nog vanligast men utöver det är antalet möjliga källor stort. Man skulle kunna tro att dessa källor är i ökande genom Internet, men är det sant? Sant är att Internet dödat många tryckta medier. I Sverige är det tydligt, många tidningar och tidskrifter har försvunnit eller tunnats ut. Det enda tillväxten står ETC för. Jag hoppas att alla VB:s läsare följer någon av alla deras utgåvor, de är tämligen unika idag.
   Efter denna övergripande inledning är det dags att komma till saken. Vad händer i Lund, hur får man reda på om det finns några vänsterståndpunkter i politiken? Om man med vänster menar det som finns till vänster om sossarna så är den enda möjligheten att fråga någon som är med internt i partidebatterna. Fi och KPML finns men jag vet ingenstans att följa dom på avstånd. Vänsterpartiet är lika illa, nästan, trots att det är så mycket större.
   Pappersmaterial från v finns inte längre att tillgå. Tidigare gav man ut ett blad i samband med kommunfullmäktigemötena, 10 nr 2015, 4 nr 2016, nu nedlagd. Naturligt kan man tycka, det är ju nätet som gäller. Är det? Politiken blev en hemsida där det senast publicerades något den 17 februari. Vänsterpartiets hemsida har ingen nyhet publicerad för i år. Kan man läsa bloggar då från olika politiker? Tidigare år kunde man det, flera stycken men de har i princip tynat bort. Som exempel kan nämnas Mats Olsson, hans senaste inlägg är från 22 oktober 2016, Hanna Gunnarsson skrev på sin blogg den 7 december 2016.
   Inga hemsidor, då är det väl sociala medier man får söka sig till. Visst nån enstaka gång kan man hitta något politiskt där, ibland t o m en originaltanke men då måste man veta vad politikern heter. På de facebook sidor som v-lund har hittar man nästan bara hänvisningar till vad andra medier skriver. Det enda lundaproducerade i närtid är om Stenkrossens bevarande. Bra men för lite, tror jag. Visst händer det nåt mer värt att skriva om.
   Utöver det strikt lokala då? Säkert finns det personer som sitter och grunnar på kapitalismens avskaffande nu som det gjort sedan Marx påpekade att det måste göras. Om man ser på världen utanför Lund så ter den sig inte helt oproblematisk. VB brukar skriva om Palestina men det finns en hel del värld till att tänka och tycka kring. Var skrivs detta?
   Kanske skrivandet är omodernt över huvud taget, kanske finns informationen och tankarna på nätets olika bildforum som Instagram, Youtube med många flera? Jag lämnar dessa åt sitt öde för dagen och håller mig till det skrivna.
 

VB för 30 år sedan.
Hur det ser ut idag vet vi, men om 30 år?

 
I Lund finns Veckobladet sedan 1975. Ett blad som startades av Vänsterpartiet för att Lund saknade en egen tidning och för att man ville redovisa vänstertankar någonstans. För lite drygt 10 år sedan tröttnade partiet på VB och sålde tidningen till mig för en krona. Vi som höll på med VB då håller fortfarande på, vi som är kvar. Men inget kan vara för evigt. Jag vill med detta inte säga att VB planerar för sin avveckling men så blir det så småningom om ingen tar över.
   Eftersom jag varit medlem i Vänsterpartiet ungefär lika länge som VB funnits, dock utan samband, så skulle jag kunna tänka mig att överlåta tidningen dit utan att begära ett överpris. Jag kan också låta mig själv ingå i affären för att bidra med det jag kan, få ut skriven text på nätet 40 ggr/år, år ut och år in. Fast det är ju bara intressant om man fortfarande tror på vikten av bokstäver i det politiska arbetet.

Inga kommentarer: