2017-11-02

Vandring i motvind av Gunnar Stensson

Oktobersolen strålade och lönnlöven virvlade i den hårda nordanvinden när en grupp bekymrade medborgare från Lund och Flackarp i söndags samlades utanför Källbybadet för en vandring genom det åkerområde söder om Höje å som Lunds och Staffanstorps kommuner enligt Lunds översiktsplan gemensamt planerar att bygga ut.
   Nattens regn hade via Lunds dagvattensystem strömmat ner i Höje å-dalen och ängen utanför vattenverket var översvämmad. Det sprutade ur den underjordiska Prästbergaströmmens ventiler. Söder om vattenytan bredde kilometer efter kilometer av världens bästa åkermark ut sig.
   I hård motvind passerade gruppen under järnvägsbron och stannade till för att överväga hur byggandet av ytterligare en järnvägsbro och kanske därtill en bro för biltrafik skulle påverka den frodiga, alltjämt gröna naturen.
   Gruppen vandrade vidare över lämningarna av Flackarps gamla by. Den böljande åkermarken i söder sträckte sig till horisonten.
   De hade tänkt passera gränsen mellan Staffanstorp och Lund via gångbron över Höje å, men marken på ömse sidor om bron var vattentäckt så de tvingades fortsätta fram till Trolleberg.
   När de återvände mot Klostergården längs dammarna norr om ån, satt rader av sothöns och ett par hägrar på betongbalkarna i skydd från blåsten. Några långnäbbade skarvar spanade efter fisk.
   Vid lövskogsdungen norr om reningsverket, där Källbystadens kvarter och gator snart ska ligga, svängde de upp mot Maskinvägen. På en stor asfalterad yta glänste länstrafikens gula bussar i kvällssolen.
   De fortsatte till den plats där Klostergårdens station ska stå färdig 2024.
    Åtskilliga av de 15 000 bostäder, som Lund åtagit sig att bygga i samband med att höghastighetsjärnvägen tas i bruk, kommer att uppföras där.
   Vilka blir konsekvenserna för korpfotbollsplanerna, koloniträdgården och odlingslotterna?

PS Jag har från säker källa fått upplysningen att region Skånes tjänstemän uppmanat Staffanstorp att bygga ut vid järnvägen söder om Lunds kommun.

Inga kommentarer: