2018-02-01

Motståndets lilla katekesFörsvara institutionerna
Det är institutionerna som hjälper oss att bevara vår anständighet. De behöver vår hjälp. Tala inte om ”våra institutioner” om du inte  gör dem till dina genom att handla på deras vägnar. Institutioner skyddar inte sig själva. De faller en och en såvida inte var och en försvaras från första början. Välj alltså en institution som ligger dig varmt om hjärtat – en domstol, en tidning, en lag, en fackförening – och ställ dig på dess sida.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Inga kommentarer: