2018-02-01

Nu är det skarpt läge: hemlösa asylsökande behöver familjehem av Bertil Egerö

Påverkan Lund, Rädda barnens grupp för att i samarbete med kommunen ordna boende för asylsökande ungdomar som blir 18 år, är på väg att fixa ett boende för omkring 20 stycken. Det är långt ifrån vad som behöver tas fram. ”Vi” – alla ni som läser detta, era vänner och släktingar – behöver på allvar pröva våra möjligheter att hysa en hemlös ungdom, på kortare eller längre tid.
   Många gladdes åt fullmäktigebeslutet förra veckan att ge husrum åt ungdomar i överklagandeprocessen. En seger, men i praktiken långt ifrån vad som behövdes. Nu räknar kommunen kallt med att ”vi”, civilsamhället ordnar boendet, och med hjälp av volontärer driver och sköter om det. Exakt vad kommunen ställer upp med, utöver lite pengar, är ännu oklart. Trots att politikerna fixat fram en hel del miljoner verkar de helt kallsinniga till att behålla boenden som nu avvecklas.
   I ett möte mellan organisationerna nu i kväll fick vi veta att förhandlingar pågår, både direkt med socialförvaltningen och mellan alla de organisationer som på olika sätt är engagerade i att hjälpa asylungdomarna. Hur arbetet ska utföras, ansvarsfördelning mm hör till de många olösta frågor som kommer att värka fram. Ett är klart: vi i civilsamhället måste nu bidra med att öppna våra hem. Kanske får vi betalt, kanske blir det helt ideellt. Kanske klarar vi en kortare tid, kanske blir den unge snart en kul medlem i familjen.
   Det gäller inte minst oss seniorer, som skramlar runt i för stor bostad när barnen gett sig iväg. Som skulle gilla att få bättre kontakt med den yngre generationen, kanske är lite nyfikna på det där ’Afghanistan’ som ungdomen kommer från. För mig, god man till två pojkar, har det gett mycket att kunna följa dem över ett par år, hjälpa dem på bästa vis men också föra goda samtal både morgon och kväll.

Därför, alla ni som läser detta: rannsaka era möjligheter, tala med grannar, vänner, släktingar. Berätta för dem att det kan vara mycket berikande att ha en skolungdom i hemmet. Behövs det finns jag som kan berätta mer om vad det handlar om. Det brådskar: de som saknar boende sedan förra året måste snarast få en möjlighet. De som nu under 2018 drabbas av migrationsverkets godtyckliga uppskrivning i ålder, eller själva når den tydligen så viktiga åldern 18 år, alla behöver de landa i ny gemenskap och kunna fortsätta sina studier, sina liv som Lundabor.

Inga kommentarer: