2018-03-22

Har precis... av Karin S.Har precis besökt
ortopeden
med min rygg och min
knöl
Råkor kretsade kring
Allhelgonakyrkan

Inga kommentarer: