2018-03-22

Motståndets lilla katekesBevara ditt lugn när det otänkbara händer
Modernt tyranni är detsamma som terrormanagement. Håll i minnet när terrorattacken kommer att tyranner utnyttjar sådana händelser till att stärka sin makt. Den plötsliga katastrof som får till följd att maktfördelningen upphävs, oppositionspartier förbjuds, yttrandefriheten avskaffas liksom rätten till opartisk rättegång och så vidare, är det äldsta tricket i den hitlerska trollerilådan. Fall inte för det.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Inga kommentarer: