2018-03-22

Klostergårdens byalag

Årets tema: ”Den stora accelerationen”, Klostergårdens tillväxt sedan år 2000

Söndagen den 25 mars
Promenad till Arenastaden, Stadsparken, Parkskolan, Observatoriet och Mejeriet.
Samling på Kyrktorget klockan 1300.

Måndagen den 26 mars
Byalagsmöte kl 19 i ABFs lokal, Sunnanväg 14.
Diskussion om norra Klostergårdens tillväxt och anknytning till Lund med utgångspunkt från våra tankar och iakttagelser under promenaden.

Du kan med behållning medverka i ett av arrangemangen om du inte har tillfälle att vara med både på söndag och måndag.

Inga kommentarer: