2018-03-22

Tre bara på Klostergården

Anders Jansson, ordförande i Lunds BK menar att Lund behöver fler fotbollsplaner, tre bara på Klostergården. Han oroar sig för att Lund liksom många andra städer ska förtätas med nya bostäder men utan plats för fotbollsplaner. Henrik Bredberg, SDS 16/3
   Att korpfotbollsplanerna måste bevaras framhåller Klostergårdens byalag i sina yttranden om Lunds översiktsplan och Klostergårdsstationen.

Inga kommentarer: