2018-05-17

Donald Trump och Benjamin Netanyahu hotar världsfreden av Gunnar Stensson

Först erkände Donald Trump Jerusalem som Israels huvudstad och beslöt att flytta USA:s ambassad dit. Det var ett brott mot internationell lag. Benjamin Netanyahu jublade. Palestinierna protesterade. Netanyahu beordrade armén att skjuta demonstranter medan han skålade med Trumps dotter och svärson.
   Sedan sa Donald Trump upp kärnvapenavtalet med Iran. Det var ett svek mot alla stater som skrivit under avtalet. Han hotade att införa sanktioner inte bara mot Iran utan mot alla som inte följde USA.
   Han fick stöd från den saudiska diktaturen och ett par latinamerikanska lydstater.
   Sedan firade Israel 70-årsminnet av staten Israels bildande efter den etniska rensning av Palestina som tvingade bort 700 000 palestinier.
   Israeliska prickskyttar mördade hittills 62 palestinska demonstranter, män, kvinnor och barn. 1360 skadades av skarpa skott, 400 av splitter och 980 av tårgas. Den israeliska armén bereder sig att invadera Syrien och bomba Iran.
   Världssamfundet protesterade men Israel och USA har en femte kolonn av medlöpare i många länder som skyller alltihop på Gaza-bornas protester. I Skåne är det Sydsvenska dagbladets ledarredaktion.
   Nu hänger det på världssamfundet att stå emot den laglösa USA-imperialismen och apartheidstaten Israel. De globala storbolagen vacklar eftersom USA kan skada deras vinst. Men möjligheten finns att en enig värld kan stå emot USA:s vanliga hot: Den som inte är med oss är emot oss.
   Vi är alla mot!
   I så fall kan bibelns berättelse om David och Goliat bli verklighet i världsmåttstock och med ombytta roller:

 

Osama besegrar Netanyahu i Gaza.
När nu Netanyahu gjorde sig redo och gick framåt och närmade sig Osama, sprang Osama snabbt fram mot hären, Netanyahu till mötes. Och Osama stack sin hand i väskan och tog ur den en sten och slungade och träffade Netanyahu i pannan. Och stenen trängde in i pannan, så att Netanyahu föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann Osama israelen med slunga och sten och slog israelen till döds utan att Osama därvid hade något svärd i sin hand. Första Samuelsboken 18, 48.

Inga kommentarer: