2018-05-17

Vänsterpartiet har mandatperiodens bästa miljöpolitik

Socialdemokraterna har den näst bästa och Miljöpartiet kommer trea. I särklass sämst miljöpolitik hade Sverigedemokraterna och näst sämst Moderaterna.
   Det är Naturskyddsföreningen som gjort rankingen genom att jämföra vad partierna sagt och gjort i frågor som förnybar energi, koldioxidskatt, nyinvesteringar i järnvägar och skogsvård m.fl.
Karin Lexén och Johanna Sandahl, Mandatperiodens bästa parti för miljön är Vänsterpartiet. DN Debatt 15 maj.

Inga kommentarer: