2018-05-17

Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019
av Hanna Gunnarsson


Vänsterpartiet tar först och främst bort alla de nedskärningar som redan ligger i det som kallas "nämndernas ramar". Dessa nedskärningar beslutades i förra året, och vi tar alltså bort samtliga.
   Nedskärningarna drabbar alla nämnder och verksamheter med 1 - 2 %. För för- och grundskolan innebär det en nedskärning på 38 miljoner och för äldreomsorgen och LSS (vård- och omsorgsnämnden) 29 miljoner. För mindre nämnder som miljönämnden och byggnadsnämnden innebär nedskärningarna ökade avgifter för de som söker olika former av tillstånd, för övriga nämnder är ofta den enda möjligheten att minska personalen.
   Utöver att stoppa nedskärningarna gör vi i Vänsterpartiet en lång rad satsningar som gör välfärden och arbetsmiljön för kommunens anställda bättre. Vi föreslår att delade turer avskaffas en gång för alla, att 6 timmars arbetsdag testas på äldreboenden, att löner mellan kvinno- och mansdominerade yrken jämställs, att biblioteken får extra pengar för öppettider och program, att avgiften på Kulturskolan sänks och att vi kommer ikapp med underhållsskulden i parker, lekplatser och på gator. För att nämna några satsningar!

Läs hela Vänsterpartiets budget här:

Inga kommentarer: