2018-09-06

Rörelser från golvet

Rättigheter vi inte använder oss av går förr eller senare förlorade. Sådana tider lever vi i nu. Regeringen förbereder inskränkningar i strejkrätten. Många av oss måste arbeta utan fasta anställningar och arbetstider. Men motståndet lever. Det är på golvet det börjar.
   Studiemöte söndag 16 september kl 15, ABF, Spånehusvägen 47, Malmö. För anmälningar och inläsningsmaterial maila <forbundet@clarte.nu> eller ring Magnus 0768 714 832.
Arr: Clarté

Inga kommentarer: