2020-01-30

Bättre och bättre dag för dag, sjöng Ernst Rolf - innan han dränkte sig i en vak

Riksdagens välfärdssatsning på sju och en halv miljard, varav 42,4 miljoner till Lund, räddade inte Lunds skolor.
   Utbildningsnämnden fattade sitt besparingsbeslut i onsdagen den 20 och Lunds barn- och skolnämnd torsdagen den 21. Nu vet vi: 47 miljoner ska sparas på förskola och grundskola i Lund.
   Typisk liberal politik: stora neddragningar och käcka tillrop, samtidigt som vinstdrivna friskolor suger skattepengar till rika kupongklippare. Elever, lärare, rektorer och föräldrar är förlorarna. Det blir sämre.
 • Sämre för förskolan – större barngrupper, mindre personal;
 • Sämre för skolan – större klasser, färre resurspersoner;
 • Sämre för eleverna – färre vuxna, färre studiebesök;
 • Sämre för lärarna – ökad undervisningstid, färre vikarier, indragna läromedelsbudgetar;
 • Sämre för rektorerna – de måste styra utan styrmedel;
 • Sämre för föräldrarna – de kommer i sina skolkontakter att möta stressade lärare och ofta nya, oerfarna lärare.
 


Lärarna i Lund har det nästan sämst i landet redan som det är nu, före de beslutade åtstramningarna.
   I 203 svenska kommuner är lärarna friskare och mindre stressade än i Lund.
   I 251 kommuner har lärarna högre lön än i Lund.
   Facket varnar för lärarflykt. Lund kan komma att få många obehöriga lärare i framtiden.
    ”Nu vet vi hur förutsättningarna är. Det är tufft men väldigt mycket bättre än det såg ut i juni. Nu får vi arbeta för goda förutsättningar för rektorerna”, säger Mia Honeth, L, Barn- och skolnämndens ordförande, L, i en intervju i SDS 25/1.

Nu står hoppet står till rektorernas civilkurage
Den politiska majoriteten i Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnden har alltså fattat destruktiva budgetbeslut som innebär stora försämringar för Lunds skolor.
   Beträffande Lunds andel av de 7,5 välfärdsmiljarderna menar Philip Sandberg, L, att staten ger med den ena handen och tar med den andra och att utgifterna för försörjningsstöd, LSS och ansvaret för nyanlända kan leda till att inga pengar blir över för skolan.
   På skolorna jäser missnöjet. Rektorerna skjuter upp ”effektiviseringsbesluten” (effektivisering är den liberala benämningen på neddragningar inom skola, vård och omsorg) i hopp om att folkopinionen ska tvinga Lunds borgerliga politiker att med tillgång av välfärdsmiljonerna tillskjuta de nödvändiga medlen för att åtminstone bibehålla skolans nuvarande kvalitet. Nu gäller det att stödja rektorernas kamp för skolan!           

Inga kommentarer: