2020-01-30

Teologiskt Café

Måndag 3 februari är det återigen Teologiskt Café på Allhelgonagården i Lund. Arrangörer är IKT, Institutet för Kontextuell Teologi, och studieförbundet Sensus. Fika (20:-) och småprat  från 19.00.
   19.30-21 är det samtal om ett ämne som vi gemensamt beslutar om. Kanske blir det frågan om hur den som är kristen kan se på Apokalypsen. Är klimatkatastrofen något vi ska välkomna och gynna eftersom det står om den i bibeln, eller är tvärtom Guds uppdrag till oss att vi ska göra allt i vår förmåga att stoppa den? Lyssna gärna till Människor och Tro, P1-programmet som nyligen belyste temat. Välkomna!
Info: Nilla Bolding, nilla_bolding@hotmail.com

Inga kommentarer: