2020-05-07

71 procent av Europas befolkning stöder basinkomst
av Gunnar Stensson

Det är resultatet av en undersökning som historikern Timothy Gordon Ash har låtit ett team från Oxford genomföra. Bakgrunden är den ekonomiska pandemi med en arbetslöshet långt över 10 procent i många europeiska länder som redan härjar och kommer att förvärras.
   ”Minimum vital income” har redan genomförts i Spanien och landets premiärminister kan tänka sig att den blir ”ett permanent ekonomiskt instrument” efter krisen.
   Timothy Gordon Ash ser införandet av basinkomst som ett viktigt ekonomiskt steg mot ökad jämlikhet. Samtidigt oroas han av Trumps och Xi Jinpings ansvarslösa konfrontationspolitik och de reaktionära krafterna i Europa med Ungerns Victor Orban i spetsen.
   I VB 13 finns en artikel om basinkomst, inspirerad av samhällsforskaren Wrights Antikapitalism.
Läs Timothy Gordon Ash i Guardian 6 maj!

Inga kommentarer: