2020-05-07

Rapport från riksdagen: Vänsterpartiets vårbudget är inlämnad! av Hanna Gunnarsson

Torsdag morgon lämnades Vänsterpartiets vårbudgetmotion in till riksdagen. Vårbudgeten är den lite mer visionära budgeten medan höstbudgeten är den där det förekommer mer detaljerade siffror och satsningar.
 

 
Vårbudgeten är såklart starkt präglad av den kris som vi fortfarande är mitt i. Vi ser såklart stora behov av att satsa resurser på välfärden, just nu framförallt äldreomsorgen och sjukvården. Vi kräver, som vanligt, att nedskärningar stoppas och att mer resurser tillförs för att kunna säkra en bra och trygg välfärd för alla. Det gäller såklart framförallt bra arbetsmiljö, lön och möjlighet till vidareutbildning för de anställda, som ju är välfärdens viktigaste resurs.
   I Vänsterpartiets budget finns 20 miljarder extra till kommunerna, utöver regeringens redan ganska stora satsningar, samt stöd till sjukvården i regionerna. Vi tar upp krav på stöd till tillverkning av skyddsutrustning och taxiresor för sjukvårdspersonal. I budgeten har vi också krav på att inte sänka arbetsgivaravgifterna generellt, vilket också ligger i linje med vår vanliga politik. I budgeten har vi satsningar som kan hjälpa många vanliga människor, som höjningar av försörjningsstöd, en hyresfond för hyresgäster, stöd för lunch till gymnasieungdomar med mera. I budgeten tar vi också upp krisens konsekvenser för redan utsatta grupper av flyktingar och hemlösa.
   Vi lyfter också det faktum att fler kommer spendera sin sommarsemester i Sverige, så kallad “hemester”, när det inte går att åka utomlands, och vilka ekonomiska satsningar som kan underlätta för aktiviteter på hemmaplan. Andra viktiga delar i vår budget är utökat bistånd, då en stor del av de pengar som många skickar hem till familjen i sina hemländer försvinner under krisen, samt utökad järnvägsunderhåll. 
Hela budgeten finns att läsa på Vänsterpartiets hemsida här. Den är lång, men läsvärd! 

Under veckan har vi även gjort något lite unikt: Vänsterpartiet har röstat på en motion från miljöpartiet om permanent uppehållstillstånd för ensamkommande. Det är ju bra vänsterpolitik, men vi brukar sällan stödja andra partiers motioner. I detta fall har vi dock gjort det eftersom frågan är så viktig - och det underliga är att miljöpartiet inte själva röstade på sin egen motion! Se debatten på riksdagens hemsida.
   I riksdagen förbereder vi oss för att pandemin och krisen kommer att pågå ytterligare en tid framöver. Riksdagens arbetssätt med färre som röstar under voteringarna och effektiviserade utskottsmöten gäller för två veckor i taget och förnyas sedan av gruppledarna. Det är väl en ganska kvalificerad gissning att detta arbetssätt kommer pågå terminen ut, till riksdagens sista votering strax innan midsommar. Vi ser nu hur fler och fler arrangemang under sommaren ställs in och vi måste alla förbereda oss på att våra åtgärder att tvätta händerna noga, hålla fysisk distans och vara hemma vid sjukdomssymptom kommer att behöva hållas igång under en lång tid framöver. 

Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot, Lund 

Inga kommentarer: