2020-05-07

Konsekvenser av ett virus?

Ibland hittar men uppgifter på nätet som verkar intressanta men är det verkligen på riktigt. När jag hittade följande rubrik i Haaretz nätupplaga, "Did the Spanish Flu Pandemic Really Lead to the Rise of Nazism?",
så blev jag först tveksam. Men lite mer sökning på nätet gav att nyheten tagits upp av seriösa medier som The Wall Street Journal med flera. Även Haaretz är ju en mycket seriös tidning. Varför en institution som "Federal Reserve Bank of New York" gör en sådan studie begriper jag inte men ämnet är onekligen intressant i nuvarande pandemi-situation. För att kunna bedöma om slutsatserna är rimliga utifrån de gjorda beräkningarna krävs en mer avancerad matematiker än undertecknad.
Nedan följer även länkar till några olika tidningars artiklar om rapporten.
Göran Persson

Influenza pandemic fueled rise of Nazi Party, research shows
By Noah Manskar, May 5, 2020
The influenza pandemic that gripped the globe a century ago helped the Nazi Party rise to power in Germany, a new study says.
Right-wing extremists such as the Nazis won a greater share of the votes in parts of Germany that suffered larger numbers of flu deaths during the pandemic that started in 1918, according to research from the Federal Reserve Bank of New York.
Läs mer »
 
New York Fed Paper Finds Pandemic a Century Ago Fueled Nazi Rise
Those events are back in the world’s consciousness amid the current coronavirus crisis.
By Michael S. Derby, May 4, 2020
Nazis rose to power in Germany in part because of dislocations caused by a mass-death pandemic a century ago, research published by the Federal Reserve Bank of New York on Monday said.
Läs mer »
 

Did the Spanish Flu Pandemic Really Lead to the Rise of Nazism?
A New York Fed study is making waves for linking the deadly 1918 pandemic to Hitler’s coming to power, but one expert on the rise of Nazism is skeptical
A new, highly publicized research paper linking the economic devastation caused by the Spanish flu pandemic to the rise of the Nazi Party suggests that the coronavirus outbreak might lead to another bout of political extremism, particularly in the United States.
Läs mer »

Inga kommentarer: