2020-05-07

Israels nya enhetsregering har släppt på alla spärrar

Israel hotar att annektera delar av Västbanken 1 juli. Det vore ett brott mot internationell rätt lika flagrant som Rysslands annektering av Krim.
   Med stöd av en majoritet i Knesset vill den nya israeliska enhetsregeringen utplåna förutsättningarna för en tvåstatslösning. Annekteringen, som stöds av president Trump, skulle beröva palestinierna alla möjligheter till meningsfull demokratisk representation. På sikt utgör den också ett hot också mot Israels existens som en fri och oberoende och demokratisk stat.
   Sveriges regering måste därför skyndsamt arbeta inom EU för att Israels annekteringspolitik ska mötas med tydliga konsekvenser, i paritet med de åtgärder som vidtagits gentemot Ryssland vid annekteringen av Krim.
   Det skriver bland andra Pierre Schori, S, Marita Ulvskog, S, Olle Katz, ordförande för Israelisk Palestinsk fred, Anna Karin Hammar, Svenska kyrkan, och representanter för flera solidaritetsorganisationer för Palestina i en debattartikel i Aftonbladet den 6 maj under rubriken ”EU måste vara redo för sanktioner mot Israel”
Läs hela artikeln nedan.

Inga kommentarer: