2020-05-07

Stadsfullmäktige bröt mot lagenLäsare har undrat varifrån VB hämtat uppgifterna om brottslighet i samband med Åkerlund och Rausings etablering i Lund 1938. De finns i Lunds Historia, del 3, sid 123. Sverker Oredsson är författare till denna utomordentligt intressanta del. Där står bland annat följande:
   Lunds stadsfullmäktige tog 1938 under stort hemlighetsmakeri i strid mot kommunallagarna ett beslut som innebar att man erbjöd Åkerlund och Rausing en stor subvention.

En statlig utredning sammanfattade 1954 brottet så här: ”Då en av landets större industrier i pappersbranschen skulle lokaliseras till Lund fick bolaget utan vederlag 30 000 kvadratmeter mark för industribyggnad och staden förband sig att kostnadsfritt iordningsställa vägar samt elektricitets-, vatten- och avloppsledningar. Fri anknytning till av staden anordnat anslutningsspår till SJ medgavs.” Kommunen och kapitalet. Men 1954 var brottet sedan länge preskriberat.           

Inga kommentarer: