2020-06-04

Den farligaste boken av Gunnar Stensson

Sommaren 1994 satt jag på min fars balkong i Klostergården och såg en flock tornseglare blixtsnabbt pila mellan husen. Ibland steg de så högt att de försvann in i den blå kvällshimlen.
   Nu, 2 juni 2020, sitter jag och spanar efter tornseglare på min egen balkong. Jag ser ingen alls. Men igår såg jag faktiskt två, en millisekund innan de dök ner bakom socionomhuset.
   Jag läser om dem i Jonathan Jeppsons bok Åtta steg mot avgrunden. De finns på bokens omslag, svarta, långvingade, tvestjärtade.
   Vi är nära att utrota dem.
   De håller på att försvinna.
   De är bokens symbol för ödeläggelsen av livet på jorden.
 

 

Många vill övertala oss att förneka verkligheten och återgå till det vanliga: tillväxt, konsumtion, marknad. Många vill bli övertalade.
   Denna förnekelse underbyggs av den farligaste bok som skrivits på svenska: Hans Roslings Factfulness. Vår tids rika och mäktiga sprider den. Alla svenska gymnasieelever i årskurs tre fick i höstas möjlighet att ladda ner e-boken gratis. Den har sålts i miljonupplagor. Bill Gates skänkte den till alla studenter som tog examen i amerikanska universitet och högskolor.
   Den är farlig därför att den med hjälp av tillväxtkurvor och utvalda fakta målar en bild som förfalskar verkligheten och fördröjer vår beredskap för den fullständiga omställning av grunderna för våra samhällen som är omedelbart nödvändig för vår överlevnad på jorden.
   Jonathan Jeppson avslöjar Roslings bok i kapitlet Lösningen. Han gör det inte aggressivt utan med sorg. Entreprenörer, politiker, konsumenter, egocentriker har låtit sig invaggas i falska drömmar. Ändå finns verkligheten där. Undertryckt, bortom drömmarna.
   Mina barnbarn och barnbarnsbarn kommer att se den. De kommer att uppleva den. De behöver mod för sitt framtida liv på jorden.

Så här skriver Nina Björk efter att ha läst Åtta steg mot avgrunden:
”Långsamt uppstår en insikt som inte bara säger att det är kört, att människan blev en art som dansade en sommar och sedan var förbi, utan även att vi – på djupet – måste omdefiniera alla värden. Synen på framsteg, utveckling, liv. Och att ett sådant förändrat synsätt likväl är värt noll och intet om vi inte också praktiskt ändrar grunderna för våra samhällen: Arbete i syfte att skapa vinster åt företag så att de kan skapa lönearbeten åt oss så att vi i allt högre takt kan konsumera företagens varor – det är inte det enda möjliga. Det är faktiskt det helt omöjliga.”
Vi måste förändra vår syn på allt vi tagit för givet - Aftonbladet kultur
   I England är antalet tornseglare i fritt fall, skriver Jonathan Jeppsson.

Inga kommentarer: