2020-06-04

Ett annat Amerika

En sådan härskare (Trump) är inte intresserad av att dämpa en politisk och social präriebrand utan att få den att tjäna hans syften, att försvaga och förstöra det Amerika som står i vägen, som först måste undanröjas innan det nya kan träda fram och bli stort och mäktigt. ”Make America great again”. Men ett annat Amerika.
Wilhelm Agrell. Sydsvenskan 4 juni.

Inga kommentarer: