2020-06-04

Snart…


Trots Veckobladets aktningsvärda ålder, vi är på 46:e årgången som bekant, så har vi barnasinnet kvar och insisterar på sommarlov.
   Nästa vecka kommer vi med VB:s sista nummer innan lovet. Sen hoppas vi återkomma den 21:e augusti pigga, glada, utvilade och åsiktsstinna.
red 

Inga kommentarer: