2020-06-04

Rapport från riksdagen: Regionala skyddsombud och LSS av Hanna GunnarssonTvå stora frågor har dominerat den här veckan. Dels försämringarna i LAS, där Vänsterpartiet tillsammans med fackföreningarna fortsätter protestera och opinionsbilda, dels de stora demonstrationerna i USA och andra länder mot polisens våld mot svarta. Även i Sverige har stora demonstrationer i Stockholm och Malmö genomförts. För vänsterpartiet är rätten att demonstrera helig, men samtidigt uppmanar vi alla att följa myndigheternas råd om att hålla avstånd. Detta är en svår balansgång, men för att fortsätta minska smittspridningen måste vi undvika stora folksamlingar och protestera mot orättvisor på ett säkert sätt. När det gäller polisens arbete har vi i vår senaste motion om polisen krav om bland annat bättre utbildning och kompetenshöjning för poliser, samt förstärkningar av mångfaldsarbetet. Läs den här

Under veckan har riksdagen fattat ett efterlängtat beslut om att personlig assistans ska ges för grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning. Detta är något som uppmärksammades i medierna för en tid sedan. Vänsterpartiet ville att utredningen som låg bakom det här förslaget från regeringen skulle innehålla samtliga grundläggande behov, för att personer med funktionsnedsättning ska återfå rätten till ett självständigt liv och fullt deltagande medborgare i samhället.

Vänsterpartiet har den här veckan röstat emot det faktum att arbetsmarknadsutskottet valde att avslå regeringens förslag om att regionala skyddsombud från fackföreningarna skulle få tillträde till fler arbetsplatser. De borgerliga partierna gick emot detta och förslaget blev avslaget. Skyddsombudens arbete är ju otroligt viktigt för en säker arbetsmiljö, och de bör få tillträde till arbetsplatser även där det inte finns några fackföreningsmedlemmar men där det finns ett kollektivavtal. Detta var regeringens förslag, som riksdagen tyvärr röstade emot.
Lyssna gärna på debatten här

Riksdagen har också beslutat att en kommun ska kunna begränsa rätten till hemtjänst för personer som inte är kommuninvånare utan som är på kortare besök (oftast under sommaren). Det var ett förslag från Centerpartiet. V, L, S och MP röstade emot, vi menade att detta måste kunna lösas i dialog mellan kommunerna istället.
   Riksdagen har i veckan också beslutat att det ska vara förbjudet att använda ett fordon som har obetalda felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor och som inte har betalats inom sex månader. Bakgrunden är problemet med så kallade “bilmålvakter”, där en person står som ägare för väldigt många fordon men inte är den personen som egentligen kör dem. 
Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot, Lund   

Inga kommentarer: