2020-09-03

Ingen ände på elrullbräde-elände av Ulf Nymark

 

Gångbanan vid Mårtenstorgets sydöstra hörn
 

På min cykelfärd idag (torsdag) omkring kl. 8.45 från Mårtenstorget till busshållplatsen Gastelyckan Öster, en sträcka på cirka 2 kilometer fanns inte mindre än 9 elrullbrädor uppställda eller, i de flesta fall, liggande på gång- och cykelbanan. Allra värst såg det ut vid Mårtenstorget, där hela gångbanan blockerades.
Tekniska nämndens majoritet tycks är uppenbarligen obenägen att ta itu med eländet, trots att vaga löften om skärpning gentemot elrullbrädesföretagen då och då antyds. Nog har FNL förnyat Lund med att tillåta denna nedskräpning och dessa frekventa trafikhinder med åtföljande olycksrisker!

Inga kommentarer: