2020-09-03

Solidaritet med människor på flykt - En konstutställning

 

Hösten 2020 går hos Vänsterpartiet i solidaritetens tecken. Temat ´Solidaritet i välgång och kris´ kommer att spänna över flera centrala politiska områden.
   Den 5-6 september anordnar Arabiska Vänstern ett kulturevent med utställning av hantverk och konst. Detta för att lyfta solidaritet med flyktingar som flyr från sina länder på grund av krig samt synliggöra nödvändigheten av en human asylpolitik. I tider då Israel annekterar Palestinsk mark är det viktigt att visa solidaritet med det palestinska folket.

Medverkande konstnärer:
Yahya Ashmawi
Mamoun Al Shayeb
Maha Kadoura
Azhar Mahdi
Hayat Alsidawi
Rasha Ekdahl Allababidi
Plats: Poeten på hörnet Södra Förstadsgatan 65 B, Malmö
5 september kl 17-20
6 september kl 12-18

Inga kommentarer: