2020-09-03

Svensk skola – privatisering, sekretess och vinst av Gunnar Stensson

 När skolbolagens giriga ägare fikar efter vinst har de stöd i den profitgynnande lagstiftningen om sekretess, fastslog en domstol i vintras. De behöver inte offentliggöra annat än sådana fakta som är fördelaktiga i konkurrensen om skolpengen. 

   När Internationella Engelska skolan häromveckan tillfrågades om andelen obehöriga lärare, vägrade de svara. (Emma Leijnse, SDS 31 augusti, ”Du får inte veta vad du väljer mellan”).
   Däremot publicerar Internationella Engelska Skolan gärna sina betygsresultat. De är höga. Sedan friskolorna började konkurrera med betyg steg de svenska betygen snabbt, samtidigt som kunskapsresultaten rasade.
   Det är en annan del av debatten, den om betygen. Den har dragits igång av bland andra Jenny Maria Nilsson, SDS 29 augusti ”Dags att skrota lönsamt lärande”. Hon utgår bland annat från den nya betygsutredningen som föreslår att vi upphör med  kursbetygen och återgår till ämnesbetyg. Ett senkommet, men efterlängtat förslag.
 


 

Tillbaka till debatten om friskolornas ensamrätt att dölja dåliga förhållanden med stöd av sekretesslagen. Det gav dem ett övertag över våra gemensamma skolor, som även i fortsättningen var tvungna att publicera sanna siffror, även om det gjorde det svårare att hävda sig i konkurrensen.
   Men så i somras fick Skolverket den geniala idén att av rättviseskäl låta sekretessen omfatta också de kommunala skolorna.
   Då tog det hus i helvete! Lärarfack, friskoleförbund, skolpolitiker och skolexperter var plötsligt eniga. Sekretessen omöjliggjorde det så kallade fria valet!. Lagen måste omprövas!
   Låt oss hjälpa till att hålla trycket uppe, både mot sekretessen, det nuvarande betygssystemet och den vinstjakt som ligger bakom sekretesslagstiftningen och har lett till den svenska skolans nedgång från en topplacering bland världens skolor år 2000 till ett trist läge bland diverse andra medelmåttiga skolsystem 2020. Den svenska skolans jakt efter vinst i stället för studier för kunskap är unik i världen sedan Chile övergav den hyperkapitalistiska skola som diktatorn Pinochet införde.

Inga kommentarer: