2020-09-03

Vandring i Höjeådalen

Jag kommer själv att promenera genom området på söndag. Jag finns på torget framför Klostergårdskyrkan på söndag klockan 14. Den som vill och vågar i dessa coronatider får gärna följa med mig. Natur är som vackrast nu i högsommartider. Vi kommer att ansluta till Natur-skyddsföreningens vandring vid fågeltornet klockan 15.
Gunnar Stensson

Söndag 6 sept har Naturskyddsföreningen i Lund och Höjeådalens intresseförening en vandring i Höjeådalen. Samling kl 15.00 vid fågeltornet norr om reningsverksdammarna, där Höjeåvägen möter Högbovägens förlängning. Under vandringen får man uppleva naturen och få information om exploateringsplanerna. Man behöver inte vara medlem i Naturskyddsföreningen.
Anders Lindholm

Inga kommentarer: