2020-12-10

Ett helt nytt läge av Gunnar Stensson

Klimathotet är ett existentiellt hot som vi tvingas leva med under överskådlig framtid. Medvetenheten ökar. Vi ser hur producenter, tekniker, ekonomer, investerare, filosofer, politiker och alla andra nu omprövar, ja revolutionerar, sitt tänkande och handlande för att säkra sin egen och den mänskliga civilisationens överlevnad på en allt mer hotad planet. Det är inte ett val, det är en nödvändighet.


Det finns positiva tecken. Fler länder förbinder sig att uppfylla Parisavtalets klimatmål. Kina, Japan och Sydkorea har nyligen anslutit sig. USA kommer att återansluta sig.
   Danmark ska upphöra med oljeborrningarna. 2050 ska det vara slutborrat. Danskarna avvisade Trumps anbud att köpa Grönland.
   Norges oljeproduktion ska upphöra
   Polen som är EU: största kolproducent har utfäst sig att upphöra helt med brytningen till 2049.
   Oljepriset sjunker och investerarna inriktar sig på förnybar energi.
 

Men hoten ökar. De senaste två åren har utsläppen av koldioxid varit dubbelt så stora som de borde ha varit för att uppfylla Parisavtalets klimatmål, enligt Stockholm Environment Institute i The production Gap Report.
   En årlig minskning på 6 procent behövs. I stället planerar jordens länder att öka utsläppen med 2 procent. Det är svårt att vända Titanic.

Inga kommentarer: