2020-12-10

Skåne 1945: Lägerfångar på betfälten och nazister i slott och herresäten

 

Jag är kommen / I Am Come
Videoinstallation / Video installation 2020

Konsthallen visar just nu utställningen Vilande mängd. Den handlar om sovande historia. Intressantast är Kalle Brolins tre videoverk: Jag är kommen, Jag är bergtagen och Jag är utan titel. Utställningen presenteras i en intressant katalog.
   Jag är kommen ger ett nytt perspektiv på sockerbets-odlingens historia.          

Inga kommentarer: