2020-12-10

Rapport från riksdagen: Sverige tar nya steg för att närma sig NATO? av Hanna Gunnarsson

 

För några dagar sedan meddelade Sverigedemokraterna att de skulle rösta för en av de övriga borgerliga partiernas motioner i riksdagen om en så kallad "NATO-option" enligt finsk modell. Det är inte helt solklart vad det betyder, men en tolkning är att det är ett önskemål om att gå med i NATO, men inte att göra det här och nu. Ett halvt löfte, kan man säga, från både NATO (att släppa in) och det enskilda landet (att vilja bli insläppt).
   Detta är såklart mycket underligt. Inte bara för att beskedet kommer precis i sluttampen av en lång politisk process där försvarsberedningen i flera år har diskuterat politikens inriktning och sedan försvarsutskottet flera gånger har berett svaret på regeringens Totalförsvarspro-position. På det sista mötet byter alltså SD åsikt, vilket tvingar utskottet att ha två extra möten för att reda ut vad det egentligen betyder. SD säger sig dock fortfarande vara emot ett medlemskap, men nu alltså för att fråga NATO om vi kan få bli medlemmar. Det är lite konstigt.

Vänsterpartiet är självklart emot ett NATO-medlemskap och vi anser att en så kallad NATO-option är ett steg mot just ett medlemskap. En sådan ska man fråga efter om det finns en klar majoritet för ett NATO-medlemskap, både i riksdagen och bland befolkningen, och efter en folkomröstning. Det finns inte idag, varken majoriteter eller folkomröstningsresultat. Då är det faktiskt oärligt att säga till NATO att vi skulle kunna tänka oss att bli medlemmar. Det är en mycket ambivalent signal till omvärlden, och man brukar säga att försvars- och säkerhetspolitik just handlar mycket om att sända signaler och att visa på bred enighet i säkerhetspolitiken. Den här signalen är både oklar och ogrundad.
Intressant analys här.
Läs mer om Vänsterpartiets politik här.


 

I veckan har jag och Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling debatterat Sveriges militära insatser. Vänsterpartiet säger nej till insatserna i Afghanistan och Irak, men ja till vårt deltagande i FN-insatsen i Mali. Debatterna finns här (klicka på våra namn om ni inte vill lyssna på hela debatten: Mali, Irak,
Afghanistan.
   Jag har också varit med i försvarsutskottets budgetdebatt, som finns här.
Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot, Lund

Inga kommentarer: