2020-12-10

Sveriges skolfiasko fortsätter av Gunnar Stensson

TIMSS är ett globalt organ som mäter fjärde- och åttondeklassernas kunskaper i naturvetenskap och matte vart fjärde år. För varje mätning sedan början av 2000-talet till 2015 har de svenska elevernas resultat sjunkit.
   Orsaken är det svenska skolsys-temet som är unikt i världen genom att låta marknadsskolor håva in vinst på skattemedel avsedda för under-visning. Samtidigt gör de svensk skola allt mer segregerad.
   2015 tycktes en vändning inträffa. Svensk skola pressade sig upp till en medelnivå bland OECD-länderna. Trenden gick uppåt. Den fortsätter säkert uppåt, jublade de svenska marknadsskoleentusiasterna.

Härom dagen presenterades resultatet av 1919 års mätning. En stor besvikelse! Sverige var kvar på medelnivå i naturkunskap, men resultatet i matte låg under genomsnittet inom OECD. Och svensk skola var mer segregerad än på 30 år.
   Nu måste förslagen i utredningen En mer likvärdig skola radikaliseras och förverkligas. Utredningen borde hetat En likvärdig skola.  
   Skolminister Anna Ekström är bekymrad. Det har hittills visat sig omöjligt att göra något väsentligt åt marknadsskolorna. Högerblocket försvarar dem fanatiskt och vill till och med att skolornas resultat skall mörkas för att skydda skolkoncernernas affärshemligheter. Nu måste lärare, elever och föräldrar ta makten! Det finns redan en bred folkrörelse.
   För en vecka sedan skrev Sydsvenskan att ”skolkoncernerna tycks sätta aktieägarnas intressen före elevernas” - något som koncernerna faktiskt är skyldiga att göra enligt bolagslagen. Den 9 december var Sydsvenskans tvekande misstro mot skolkoncernerna bortglömd. Det dåliga resultatet beror på bostadssegregationen, hette det nu.

Hittills har jag utgått från att marknadsskolans försvarare faktiskt föreställer sig att den är det bästa för Sverige, trots att vetenskapen, den ökande segregationen och de faktiska skolresultaten visar motsatsen.
   Nu börjar jag misstänka att de faktiskt vill ha privatskolor för de rika och kommunala skolor för de fattiga. Som i Charles Dickens England. Som i Donald Trumps USA.
   Jag tillhör den generation som i kamp mot reaktionära skolpolitiker och lärare avskaffade läroverkssystemet och skapade världens bästa skola. Den är borta nu. Men jag är övertygad om att vår tids lärare och blivande lärare är väl rustade för att först återupprätta och sedan vidareutveckla svensk skola.

Inga kommentarer: