2011-08-18

Saknad medarbetare

Den trogne VB-läsaren vet att dessa nummer under många år sats ihop av undertecknad och Kajsa Theander.
   Denna höst saknas dock Kajsa. Hon kämpar mot en svår sjukdom. Jag skall försöka hålla stilen utan hennes klara analyser och förmåga att hålla reda på vad olika apostroferade personer heter.
   Jag saknar henne oerhört och hoppas hon kan komma tillbaka till redaktionen på något sätt.
Göran Persson

Inga kommentarer: