2011-09-01

Skingrad kompetens av Saima Jönsson Fahoum

På hälso- och sjukvårdsnämndens möte i måndags fick vi information om att regionens avtal med Lydiagården kommer att upphöra siste december i år. Lydiagården är en stiftelse för psykosocial rehabilitering av cancerpatienter, belägen mitt i Skåne utanför Höör. Verksamheten drivs ideellt utan vinstsyften och har utvärderats mycket positivt i livskvalitetsprojekt och uppmärksammats internationellt.
   Från och med årsskiftet skall patienterna i stället få sin rehabilitering på Spenshult sjukhem i Halland som vunnit en upphandling. De har ingen erfarenhet men lär kopiera Lydiagårdens modell vilket ju i och för sig låter lovande. Dock är det definitivt inte någon ideell grund för verksamheten utan den drivs av ett stort bolag, Transmedica.
   Hälso- och sjukvårdsdirektören fick tidigare i år uppdraget att skyndsamt utreda det långsiktiga behovet av psykosocial rehabilitering men någon sådan utredning redovisas inte vilket gör det svårt att uttala sig om vilket det faktiska behovet verkligen kommer att vara framöver. Det kan mycket väl visa sig att både Lydiagården och Spenshult behövs men den omedelbara konsekvensen blir att Lydiagårdens styrelse nu måste ta ställning till en likvidation av stiftelsen eftersom Lydiagården som non-profit organisation inte har ekonomiska muskler att bida sin tid tills en ny upphandling genomförs. Stiftelsen kan inte heller byta inriktning då verksamheten är låst av gällande stiftelseurkund.
   Så kommer specialkompetens att skingras och det arbete som byggts under år att raseras. Länge trodde jag att regionen ändå skulle inse vikten av att bibehålla verksamheten men efter det senaste mötet inser jag att man inte har sådana ambitioner.
   Nog är det upprörande att en välfungerande och uppskattad verksamhet måste läggas ner för att regionen upphandlat ett privat alternativ. Där ingen erfarenhet av motsvarande vård finns och som ligger i Halland långt ifrån patienterna och deras anhöriga i region Skåne. 

Inga kommentarer: