2015-10-01

22 förslag till utbyggnad av Klostergården och sydvästra Lund finns nu i en utställning på Kristallen av Gunnar Stensson

Förslagen ingår i den internationella arkitekttävlan som Lunds kommun utlyste tidigare i år.

Samtliga förslag förlägger järnvägen till markplanet, tvärs igenom det tätbebyggda bostadsområdet. Alla skulle bli bättre, eller mindre dåliga, om de i stället för att ignorera problemen föreslog en lösning, t ex en järnvägstunnel. Något av dem föreslår en överbyggnad vid Klostergårdsstationen.
   Somliga placerar stationen i höjd med Sunnanväg, andra vid Nordanväg, som SJ tycks förespråka.
   De flesta vill bygga bostäder intill spåren på bägge sidor oavsett bullret från nästan 600 tåg per dygn.
   Ett par broar föreslås för att minska barriäreffekten.
   Nästan samtliga tänker bebygga hela Korpvallen och parkmarken på andra sidan järnvägen med bostäder. Inget förslag tar hänsyn till befintliga koloniområden.
   Flera förslag vill bygga ut Väster ned till reningsverksdammarna. Det finns fantasifulla förslag om hur vattnet i dammarna och ån kan utnyttjas.
   Som ni ser finns mycket att diskutera och många värden att försvara, men kanske också enskilda goda idéer. Det blir en mångårig debatt. Gå gärna upp till Kristallens foajé och bilda er ett eget omdöme.

Inga kommentarer: