2015-10-01

Teologiskt cafe på måndag - KG Hammar om Oscar Romero

Måndag 5 oktober är det (som vanligt på första måndagen i månaden) Teologiskt cafe på Allhelgonagården i Lund. IKT, Institutet för Kontextuell Teologi, har den här gången inbjudit sin fd ordförande KG Hammar att inleda kring "Ärkebiskopen som omvändes till Gud i folket". Den ärkebiskop vi syftar på är Oscar Romero i El Salvador, som mördades i sin kyrka under mässan. Romero har i våras saligförklarats av katolska kyrkan - vad kan det komma att betyda för befrielseteologin?
   Som vanligt träffas vi kl 19 och inleder med en halvtimmes fika (20:-). Därefter vidtar samtalet som pågår till kl 21. Alla, oavsett tro eller vantro, är hjärtligt välkomna.

1 kommentar:

Staffan Lindberg sa...

Jättebra förslag med järnvägstunnel - bara förläng den lite!

Lunnatunneln kan söderifrån gå till Lund C coh sedan till rondellen vid Odarslövsvägen / Solbjersvägen. Två spår. Stort parkeringshus på höjden där. Passagerarunderlag finns i alla fall till Teknis. Därifrån kan sedan markspår byggas via Stopp i Forskningsbyn och ut till Södra Sandby och Dalby när man bedömer att behov finns.

Då skulle vi slippa hela problemet med spårvägen, dess förstörelse av Lunds unika centrum och hot mot Lunds kommuns redan svaga ekonomi.

Dags för uppgörelse med FNL om budgeten och ett moratorium för spårvägen på tre år och vidare utredning ihop med Trafikverket! När nu järnvägen redan finns och kan få fler stopp i Lund.

Staffan Lindberg
Järnvägsvän