2015-10-01

700 attacker mot Gaza av Gunnar Olofsson

Sedan vapenvilan i kriget mot Gaza förra sommaren har den israeliska krigsmakten genomfört över 700 attacker mot den avspärrade och inringade Gazaremsan. Det uppger den brittiska regeringen som svar på en fråga från Labourledamoten Alex Cunningham i det brittiska parlamentet.
   Vid 29 tillfällen har Israel slagit tillbaka som svar på raketattacker från Gaza. Men i ytterligare minst 696 fall har attackerna skett utan några som helst provokationer. Anfallen har riktats mot civila jordbrukare, fiskare och obeväpnade människor som genomfört olika protester. Området närmast gränsen till Israel har förklarats som ”buffertzon”,förbjuden för palestinier att beträda, och fiskebåtar har attackerats, beslagtagits eller sänkts så långt in mot land som 3 sjömil – fast Osloavtalet medger fiske upp till 20 sjömil från kusten. Hittills i år har 2 personer dödats, och 54 skadats, i de israeliska attackerna.
   Den brittiska regeringen har åtminstone, till skillnad från till exempel den svenska, framfört oro för den israeliska militärens framfart. I Sveriges riksdag ställs inga sådana frågor. Och svenska skattepengar används för att backa upp den israeliska vapenindustrin. I svenska media framställs alltid de israeliska attackerna som ”svar” på olika palestinska angrepp. Men när Israel nästa gång startar ett storskaligt krig mot Gaza – ett krig där ytterligare många hundra av de barn som idag leker ovetande i Gaza kommer att dö – så vet vi åtminstone vem som provocerar vem, och vilka som genom passivitet och medlöperi gör sig medskyldiga till förbrytelserna.

Inga kommentarer: