2015-10-01

Framgafflat - om cykel och trafik: Avstängda cykelvägar
av Ulf Nymark

Jag har skrivit om detta förr. När ingenting förändras till de bättre finns det anledning att ta upp det igen. Det gäller avstängda cykelvägar. I dagarna har det funnits/finns det minst två abrupta avstängningar av cykelvägar. Båda har varit avstängda i omkring en vecka, eller kanske längre. I båda fallen möts cyklisten helt plötsligt av beskedet att vägen är spärrad. Detta utan någon som helst tidigare varning eller information. Cyklisten får ta en lång omväg för att komma till målpunkten. I ena fallet gäller det huvudcykelstråket mellan Södra Sandby och Värpinge, vid Botaniska trädgården, och i det andra fallet en cykelväg mellan trafikplats Gastelyckan och södra Lund.
 

Avstängt! – utan förvarning.
Huvudcykelled (Lila stråket) vid Botan
.
 
Givetvis finns det lägen då en cykelväg måste stängas av för vägarbeten eller trädfällning o.d. Det är inte det jag vänder mej mot, utan att cyklister behandlas i strykklass i förhållande till bilister, även när det gäller avspärrningar. Biltrafikanter varnas alltid i god tid för avspärrningar, så att bilisten ges möjlighet att planera för alternativa färdvägar. Ofta annonseras i tidningarna, på kommunens hemsida, på diverse trafikinformationssidor etc. Vid avstängningar för cykeltrafik råder tystnad i dessa informationskanaler.

Avstängt! – utan förvarning! Cykelstråk mellan södra Lund och trafikplats Gastelyckan.
 
Cykeltrafiken betraktas alltså även i detta avseende som andra klassens trafikanter. Eller kan någon föreställa sig att t ex bilvägen till Södra Sandby stängs av utan någon som helst förvarning? Eller bilisten på Södra Vägen utan att i god tid före avspärrningen informeras om att vägen är spärrad?

Inga kommentarer: