2015-10-01

Kan dödläget brytas? av Lucifer

I förra veckan avslog Lunds kommunfullmäktige Vänsterpartiets förslag om att Lund skulle försöka få till stånd ett kommunalt omval. Det var inte precis en oväntad utgång – ingen hade föreställt sig något annat. Kan det vara klokt att framföra förslag som inte har en chans att bli genomförda?
   Jo, självklart kan det det. Politik handlar ju bland annat om att tala om vad man tycker och därmed, kanske på sikt, övertyga människor. Nyvalsförslaget var ett sätt att visa att Lund befinner sig i ett politiskt dödläge mellan blocken som vi alla borde försöka komma ur. Det liknar faktiskt läget i riksdagen där man ju har gjort en speciell överenskommelse, DÖ.

Sifferexercis
Utgångspunkten är förstås valresultatet för ett drygt år sen, som tills vidare har gjort det möjligt att styra landet, men här finns inget liknande. Vad kan då göras? Ja, låt oss börja med lite sifferexercis. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter. De röd-grön-rosa  (V+S+Mp+Fi) har 31 platser i fullmäktige (5+15+9+2), de borgerliga (C+Fp+KD+M) har 25.  Därutöver finns SD med 5 platser (de röstar nästan alltid med de borgerliga). Förnya Lund (FNL) är politiskt svårbestämt, men de har hittills röstat med de borgerliga i budgetfrågor. De har 4 platser. Vänstersidans 31 platser mot de borgerligas 25 har inneburit att vänstersidan fått den ledande rollen i kommunstyrelse och i de kommunala nämnderna. Men när det gällde senaste budgeten vann högersidan genom att SD och FNL inte ville höja skatten . Det blev rentav så att Fp:s budgetförslag vann, t.o.m. med stöd av V (därför att M:s annars vinnande förslag var ännu sämre). De röd-grön-rosa regerar alltså i år på en borgerlig budget
   Det är ganska rörigt, men det speglar väljarnas uttalade åsikt och så ska det ju vara. Läget har fått V att, näst intill desperat, föreslå ett kommunalt nyval som kanske kunde ge ett nytt och mera entydigt valresultat. Förslaget var bra som signal och meningsyttring, och jag har själv stött det, men framförandet var inte lyckat. Nu såg det för utomstående nog mest ut som om V ville ha nyval när de inte hade fått igenom sin vilja. Typiskt V kan folk nog tycka.

Hur blev det så här?
Den som minns hur det var för ett år sen, efter valet, kan kanske påminna sig hur S kämpade och var beredd att sälja ut halva sitt valprogram för att få med Fp på vagnen. Det misslyckades som tur var.
   Men det som är anmärkningsvärt är att den enda rimliga partnern för ett samarbete med vänstersidan är FNL, men de avfärdades av S+Mp.  S kanske för att FNL inte ville gå med på skattehöjning, Mp därför att FNL hade tagit många Mp-väljare och var emot spårvägen. Men det är tre år kvar tills det är val igen och inför utsikten till tre nya borgerliga budgetar kan det väl vara rimligt att se med friska ögon på FNL. Läget inom V är blandat: Vi gör nog ett bra jobb på de nämndplatser och presidieposter vi har fått till tröst, men vad händer i nästa val?  S och Mp regerar medan V tiger och samtycker. Vad blev det av vår oppositionsroll?
   FNL gick till val på två frågor: ingen spårväg, ingen skattehöjning. Sannolikt får de om de ska samarbeta med borgarna nog ge med sig i båda frågorna. – även borgarna måste väl höja skatten med tiden. Vad kan då vänstersidan erbjuda nu? Jo, man kan fråga FNL: vad är viktigast för er – kommunalskatten eller spårvägen. De svarar rimligen spårvägen – de har grundat sitt parti på det. Vi skulle t.ex. kunna svara: OK, vi tycker fortfarande spårväg är det bästa trafikalternativet, men det är inte hur bra som helst och det är ingen brådska. Vi kanske kan gå med på ett flerårigt moratorium kring spårvägen, vi är beredda att skjuta alla avgöranden tre år framåt. Då får vänsterblocket 31+ 4 röster i fullmäktige och kan då kompromissa hop en budget. Dödläget skulle brytas och Lund kan bli lite bättre.

Tankar om det otänkbara  
Men kan vi enas med S och Mp med om det här?  Tveksamt. men då ställer vi samma fråga till dem: vad är viktigast, spårvägen eller budgeten? Förhoppningsvis svarar de budgeten – de är rimligen inte spårvägsfundamentalister.
   Ja, det här är tankelek av en politisk kåsör och allt går kanske inte så bra. Den avgörande missen skedde för ett år sen när FNL avskrevs som samarbetspartner. S och Mp var skyldiga till det, S av gammal dålig vana och brist på fantasi, Mp av olust och hämndlystnad. V och Fi var överhuvud inte tillfrågade, men tycks ha övertagit fiendebilden av FNL Men FNL är en mycket blandad kompott och vad gäller spårvagnar så finns det så klart olika meningar också inom V. Spårväg, javisst, men inte till vilket pris som helst. T.ex. tre borgerliga budgetar till.
   Att föreslå kommunalt omval ät ett mycket dramatiskt utspel. Att göra lite diskreta sonderingar med FNL kan väl inte vara så farligt?

1 kommentar:

Stig Henriksson, Fagersta sa...

Även från tundrans horisont tycker jag det var en läs- och tänkvärd analys. Konstruktivt tänk för att hantera en knepig parlamentarisk situation.

Dock hakade jag - i vanlig ordning - upp mig på det jag tycker är ett vanligt tankefel!
"Det är ganska rörigt, men det speglar väljarnas uttalade åsikt och så ska det ju vara."

Senast förra veckan mötte jag det argumentet när jag pläderade för att en spärr till riksdagen nog hade vissa finesser om man också anser att landet ska kunna styras mm.

Motargumentet var att den är odemokratisk - sant, varje röst kommer inte att väga lika tungt och spärren i sig har säkert en konserverande effekt på partisystemet. Färska erfarenheter till trots är det nog generellt så.

Men min invändning möttes just av att det är demokrati om det är så folk röstat att ha det. Tankefelet tycker jag uppstår i det att det kan mycket väl vara så att ingen väljare vill ha 30 partier som jag vill minnas finns i Brasilien. Alla väljare kanske vill ha ett fungerande styre. Men när var och en väljer vet ju hen inte om konsekvenserna på just detta område då det är beroende på hur alla andra väljer.

(När det gäller spärren tycker jag den kan vara lägre och med modern teknik vid röstningen kunde gott ett andrahandsval införas för den som vill gardera - dvs om mitt parti inte kommer in så vill jag att rösten tillfaller..)

Lunds KF-sammansättning kanske ingen väljare ville ha; men fick ändå!